Vitajte na stránke primátorky mesta Leopoldov Terézie Kavuliakovej.

Životopis

Moje profesijné pôsobenie je už šestnásť rokov spojené s oblasťou samosprávy, ktorá ma výraznejšie zaujala, keď som začala pracovať na leopoldovskom mestskom úrade ako kultúrna referentka, neskôr ako referentka životného prostredia a napokon ako pracovníčka ekonomického úseku. Po úspešnej kandidatúre na poslakyňu v Leopoldove som začaala pracovať ako ekonómka na Obecnom úrade v Bojničkách a dva roky som pôsobila ako hlavná kontrolórka obce Červeník. V roku 2014 si ma Leopoldovčania zvolili za primátorku.

Čítať viac →

Volebný program

Medzi moje priority v nasledujúcich štyroch rokoch patrí rekonštrukcia mestského úradu, premena Kina Osveta na kultúrne centrum, oprava Moyzesovej ulice, ulice 1. mája v okolí materskej školy, rekonštrukcia domu smútku a Spolkovej záhrady, nové zázemie pre tenistov, výstavba nájomných bytov a infraštruktúra v lokalitách, v ktorých prebehli jednoduché pozemkové úpravy. Verím, že naše žiadosti o finančné príspevky z rôznych fondov budú podporené a budeme môcť napríklad vybudovať jasle či dom sociálnych služieb, skvalitniť údržbu verejných priestranstiev...

Čítať viac →

Realizované projekty

Keďže sme sa nezamerali iba na projekty, ktoré je možné zrealizovať rýchlo a rýchlo prinesú aj svoje ovocie, mnohé výsledky našej práce budú viditeľnejšie až v priebehu najbližších rokov. Dlhodobé vízie však umožňujú klásť si smelšie ciele, ktoré majú v konečnom dôsledku výraznejší vplyv na naše mesto a dokážu ho posúvať vpred. Preto považujem za úspech aj to, že sme viaceré projekty pripravili, urobili prácu, ktorú síce nevidno, ale trvá mesiace a je veľmi náročná.
 

Čítať viac →

Poslanci hodnotia uplynulé volebné obdobie

Pani Kavuliaková ako primátorka plynule nadviazala na všetko to dobré, čo sa počas môjho osemročného primátorovania v Leopoldove urobilo. Verím, že ak bude znovu primátorkou, spoločne s novými poslancami vykonajú veľa dobrej a užitočnej práce v prospech Leopoldova.

Milan Gavorník

poslanec MZ v Leopoldove

Chcem vyzdvihnúť ochotu poslancov a primátorky robiť aj napriek nie vždy rovnakým názorom rýchle rozhodnutia, ktoré boli prospešné pre rozvoj mesta či už po stránke investičnej, kultúrnej či vizuálnej. Všetci vieme, že to nie je na komunálnej úrovni samozrejmosť.

Matej Jančár

poslanec MZ v Leopoldove

Rozbehlo sa veľa projektov,ktoré boli ukončené teraz, ale aj také, ktoré budú ukončené v nastávajúcom volebnom období - nový park, hasičská zbrojnica... Myslím si, že úroveň kultúry v našom meste vzrástla, a som rád, že som mohol byť pri tom.

Pavel Zlámala

poslanec MZ v Leopoldove

Neopravilo sa síce toľko ciest ako v predchádzajúcom období, ale naštartovali sa projekty, ktoré, ak budú úspešné, výrazne skvalitnia život v meste. Treba vnímať aj tú neviditeľnú energiu a čas, ktoré vedenie mesta vynaložilo na ich prípravu a na prípravu žiadostí o europeniaze.

Juraj Hladký

poslanec MZ v Leopoldove

Veľmi pozitívne vnímam konštruktívnu komunikáciu na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ktorá vždy smerovala v prospech Leopoldovčanov a Leopoldova. Myslím si, že mestské zastupiteľstvo pristupovalo k svojej práci s maximálnym záujmom a zodpovednosťou.

Renáta Miklošová

poslankyňa MZ v Leopoldove

Stanovili sme si množstvo zámerov, na ktorých sme sa snažili pracovať. Výsledky snáď budú viditeľné v nastávajúcom období. Mesto ožilo vďaka množstvu kultúrnych podujatí, čo kladne hodnotia aj obyvatelia. V budúcnosti sa snáď vedeniu mesta a zastupiteľstvu podarí dokončiť, čo je začaté.

Zuzana Luhová

poslankyňa MZ v Leopoldove

Poslanci spolu s primátorkou našli spoločnú reč v pomenovaní hlavných priorít a mali záujem riešiť aj aktivity, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Niektoré projekty budú behom na dlhšiu trať, preto verím, že vedenie mesta v nich bude úspešne pokračovať.

Jozef Krilek

poslanec MZ v Leopoldove

Najviac si vážim fakt, že poslanci a vedenie mesta vedeli počas celej doby korektne komunikovať. Lebo „ťahať za spoločný koniec povrazu“ nebýva v niektorých samo-správach vždy zvykom. Toto naladenie sa pozitívne odrážalo počas pracovných stretnutí aj na zasadaniach MZ.

Róbert Gergič

poslanec MZ v Leopoldove

Krátky videozostrih

Pozrite si videozostrih PrimaTerka : Volebný príbeh Terézie Kavuliakovej II. Krátke video, ktoré bolo pripravené ku komunálnym voľbám 2018, prináša informácie o realizovaných projektoch vo volebnom období 2014 - 2018 a predstavuje môj súčasný volebný program. Jeho prezentácia a diskusia o témach, ktoré vás zaujímajú, sa uskutoční v sobotu 27. októbra 2018 o 16:00 na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove. Program spestrí hudobná skupina Milkivej a tradičné jesenné pochúťky - lokše, pagáče, varené víno a čaj.

Zároveň sme pre vás pripravili krátke informačné videá, ktoré mapujú investičné aj kultúrne aktivity v uplynulom volebnom období. Videá nájdete na YouTube kanáli Primaterka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terka a my

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dôležité stránky

Viac informácií o našom meste a jeho samosprávnej politike nájdete na:

www.leopoldov.sk

www.trnava-vuc.sk

www.zmo.sk

 

Kontakt

Chcete viac?