Clone of Akcia 04

Životopis

Moje profesijné pôsobenie je už šestnásť rokov spojené s oblasťou samosprávy, ktorá ma výraznejšie zaujala, keď som začala pracovať na leopoldovskom mestskom úrade ako kultúrna referentka, neskôr ako referentka životného prostredia a napokon ako pracovníčka ekonomického úseku. Po úspešnej kandidatúre na poslakyňu v Leopoldove som začaala pracovať ako ekonómka na Obecnom úrade v Bojničkách a dva roky som pôsobila ako hlavná kontrolórka obce Červeník. V roku 2014 si ma Leopoldovčania zvolili za primátorku.

Čítať viac →

Volebný program

Medzi moje priority v nasledujúcich štyroch rokoch patrí rekonštrukcia mestského úradu, premena Kina Osveta na kultúrne centrum, oprava Moyzesovej ulice, ulice 1. mája v okolí materskej školy, rekonštrukcia domu smútku a Spolkovej záhrady, nové zázemie pre tenistov, výstavba nájomných bytov a infraštruktúra v lokalitách, v ktorých prebehli jednoduché pozemkové úpravy. Verím, že naše žiadosti o finančné príspevky z rôznych fondov budú podporené a budeme môcť napríklad vybudovať jasle či dom sociálnych služieb, skvalitniť údržbu verejných priestranstiev...

Čítať viac →

Realizované projekty

Keďže sme sa nezamerali iba na projekty, ktoré je možné zrealizovať rýchlo a rýchlo prinesú aj svoje ovocie, mnohé výsledky našej práce budú viditeľnejšie až v priebehu najbližších rokov. Dlhodobé vízie však umožňujú klásť si smelšie ciele, ktoré majú v konečnom dôsledku výraznejší vplyv na naše mesto a dokážu ho posúvať vpred. Preto považujem za úspech aj to, že sme viaceré projekty pripravili, urobili prácu, ktorú síce nevidno, ale trvá mesiace a je veľmi náročná.
 

Čítať viac →

Intro k volebnému programu

Akoby to bolo včera, keď mi na slávnostnom zastupiteľstve bývalý primátor zavesil na krk zlatú reťaz určenú pre hlavného zástupcu obyvateľov mesta – primátora. Verte mi, bola veľmi ťažká. To som však ešte netušila, že oveľa ťažšie budú všetky úlohy spojené s právom nosiť ju na krku pri dôležitých príležitostiach. A najťažšie boli, paradoxne, nie slávnostné a reprezentačné chvíle, ale práve tie obyčajné, každodenné, keď sme spolu s poslancami alebo zamestnancami mestského úradu bojovali za ciele, o ktorých si aj dnes úprimne myslím, že boli pre naše mesto prospešné, pretože sme im vnútorne verili a rozhodovali sme sa pre ne s najlepším úmyslom a úsilím zlepšovať život v Leopoldove. Tento úmysel cítim dnes rovnako, ako som ho cítila pred štyrmi rokmi. Všetko ostatné sa však zmenilo.

Zistila som, že je síce jednoduché vytvoriť si víziu, ale je oveľa ťažšie zrealizovať ju. Dostala som sa do situácií, keď náš najlepší úmysel zabrzdila nezmyslená byrokracia, keď sme museli doslova bojovať o to, aby sme dlhodobo pripravované projekty nakoniec mohli zrealizovať. Stálo ma to veľa úsilia, práce aj prebdetých nocí. Keď som potom, niekedy vyčerpaná a znechutená bojom s veternými mlynmi, musela čeliť kritike rozhodnutia, ktorému som verila, občas sa mi moja práca zdala zbytočná. Vždy sa totiž našiel niekto, komu vybrané rozhodnutie nevyhovovalo.

Napriek tomu dnes stojím opäť pred vami a žiadam vás o podporu. Pretože verím snu, ktorý som si o Leopoldove vysnívala a som ochotná zaň bojovať. Viem, že neulahodím všetkým, ale budem zo všetkých síl hľadať riešenia, ktoré budú čo najvyhovujúcejšie pre väčšinu. Pritom by som však nerada zabudla aj na to, že občas je dobré pozerať sa na problémy aj z hľadiska jednotlivca.

Myslím, že sa nám spoločne podarilo urobiť kus práce. Zhodnotenie jej kvality a prospechu pre Leopoldov nechám na vás. Ja si však za našimi rozhodnutiami stojím, pretože všetko, čo sme za štyri roky urobili, malo základ v intenzívnom úsilí robiť to čo najkvalitnejšie, komplexne a dlhodobo a s cieľom zlepšovať náš život v Leopoldove. Viaceré projekty sme iba rozbehli a ja by som nerada odchádzala z rozostavaného domu, chcela by som byť pri tom, keď ich dokončíme, chcela by som mať možnosť vidieť, ale aj ovplyvniť ich výsledok. Naďalej sa budem usilovať pokračovať v priamej komunikácii s vami. Chcela by som, aby bola ešte otvorenejšia a dôslednejšia. Hoci sa mi, ako každému, kritika nie vždy počúva ľahko, vážim si ju. Rovnako ako vaše pozitívne ohlasy a hodnotenia, ktoré mi počas celých štyroch rokov prinášali novú energiu a chuť pracovať ďalej.

Medzi moje priority v nasledujúcich štyroch rokoch patrí rekonštrukcia mestského úradu, premena Kina Osveta na kultúrne centrum, oprava Moyzesovej ulice, ulice 1. mája v okolí materskej školy, rekonštrukcia domu smútku a Spolkovej záhrady, nové zázemie pre tenistov, výstavba nájomných bytov a infraštruktúra v lokalitách, v ktorých prebehli jednoduché pozemkové úpravy. Pevne verím, že naše žiadosti o finančné príspevky z rôznych fondov budú podporené a budeme ich môcť realizovať. Ide napríklad o vybudovanie jaslí a domu sociálnych služieb, skvalitnenie údržby verejných priestranstiev a zelene či o zlepšenie nakladanie s komunálnym odpadom.

Prihováram sa vám dnes síce ako jednotlivec, ale svoju prácu nemôžem a ani nechcem robiť bez ľudí, ktorí stoja okolo mňa. Bez podpory poslancov mestského zastupiteľstva je napĺňanie cieľov komplikované, niekedy až nemožné. V uplynulom volebnom období som mala tú česť vďaka vašim hlasom vo voľbách pracovať so vzdelanými, rozumnými a odborne zdatnými poslancami. Mnohí z nich sa uchádzajú o poslanecký mandát aj v týchto voľbách, preto verím, že ich podporíte.

Štyri roky som sa pokúšala byť nielen zodpovednou primátorkou, ale aj vašou PrimaTerkou. Všetky rozhodnutia som nerobila iba ako hlava mesta, ale predovšetkým ako leopoldovská rodáčka a občianka s vedomím, že dobré rozhodnutia sa stávajú dobrými vo chvíli, keď v nich nájdeme naše splnené sny.

 

Volebný program

Medzi moje priority v nasledujúcich štyroch rokoch patrí:

 • rekonštrukcia mestského úradu,
 • premena Kina Osveta na kultúrne centrum,
 • oprava Moyzesovej ulice,
 • oprava ulice 1. mája v okolí materskej školy,
 • rekonštrukcia domu smútku,
 • rekonštrukcia Spolkovej záhrady,
 • nové zázemie pre tenistov,
 • výstavba nájomných bytov a infraštruktúra v lokalitách, v ktorých prebehli jednoduché pozemkové úpravy,
 • vybudovanie jaslí a domu sociálnych služieb,
 • skvalitnenie údržby verejných priestranstiev a zelene,
 • zlepšenie nakladanie s komunálnym odpadom.

Dôležité stránky

Viac informácií o našom meste a jeho samosprávnej politike nájdete na:

www.leopoldov.sk

www.trnava-vuc.sk

www.zmo.sk

 

Kontakt

Chcete viac?