Clone of Akcia 04

Životopis

Moje profesijné pôsobenie je už šestnásť rokov spojené s oblasťou samosprávy, ktorá ma výraznejšie zaujala, keď som začala pracovať na leopoldovskom mestskom úrade ako kultúrna referentka, neskôr ako referentka životného prostredia a napokon ako pracovníčka ekonomického úseku. Po úspešnej kandidatúre na poslakyňu v Leopoldove som začaala pracovať ako ekonómka na Obecnom úrade v Bojničkách a dva roky som pôsobila ako hlavná kontrolórka obce Červeník. V roku 2014 si ma Leopoldovčania zvolili za primátorku.

Čítať viac →

Volebný program

Medzi moje priority v nasledujúcich štyroch rokoch patrí rekonštrukcia mestského úradu, premena Kina Osveta na kultúrne centrum, oprava Moyzesovej ulice, ulice 1. mája v okolí materskej školy, rekonštrukcia domu smútku a Spolkovej záhrady, nové zázemie pre tenistov, výstavba nájomných bytov a infraštruktúra v lokalitách, v ktorých prebehli jednoduché pozemkové úpravy. Verím, že naše žiadosti o finančné príspevky z rôznych fondov budú podporené a budeme môcť napríklad vybudovať jasle či dom sociálnych služieb, skvalitniť údržbu verejných priestranstiev...

Čítať viac →

Realizované projekty

Keďže sme sa nezamerali iba na projekty, ktoré je možné zrealizovať rýchlo a rýchlo prinesú aj svoje ovocie, mnohé výsledky našej práce budú viditeľnejšie až v priebehu najbližších rokov. Dlhodobé vízie však umožňujú klásť si smelšie ciele, ktoré majú v konečnom dôsledku výraznejší vplyv na naše mesto a dokážu ho posúvať vpred. Preto považujem za úspech aj to, že sme viaceré projekty pripravili, urobili prácu, ktorú síce nevidno, ale trvá mesiace a je veľmi náročná.
 

Čítať viac →

     

Meno, priezvisko, titul

 

Terézia Kavuliaková, Mgr.

Vek

46 rokov

Adresa

Rázusova 1491/33, 920 41  Leopoldov

Vzdelanie

   

2006 - 2011

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

1996 - 1990

Stredná ekonomická škola, Trnava

     
od 2014

Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

pozícia: primátorka mesta Leopoldov

od 2011

Obec Bojničky, 920 55 Bojničky 90

pozícia: účtovník, rozpočtár, evidencia majetku, mzdy a personalistika

1998 - 2010

Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

pozícia: samostatný odborný referent

1997 - 1998

TRICOTBEST Slovensko, s.r.o., Zvolen

pozícia: fakturant

1995 - 1997

VITAE, s.r.o., Bratislava

pozícia: asistent, fakturant, účtovník

1992 - 1995

Slovensko-moravsko KOVO, s.r.o., Piešťany

pozícia: referent odbytu

1990 - 1992

ZSE, a. s., Bratislava

pozícia: sekretárka

 

Jazykové znalosti

 

Vodičský preukaz

 
  ruský jazyk – mierne pokročilý   B

 

nemecký jazyk  – mierne pokročilý

 

 

Počítačové znalosti

 

Vlastnosti a záujmy

 
  Internet (e-mail, www) – užívateľ   zodpovednosť, kreativita, pozitívny prístup k riešeniu problémov, logické myslenie, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
  Microsoft Excel – mierne pokročilý  
  Microsoft Outlook – mierne pokročilý  
  Microsoft Word – mierne pokročilý

 

 

 

Moje aktivity

Samospráva neovplyvnila len môj pracovný, ale aj osobný život. A to prostredníctvom účasti na mnohých podujatiach a aktivitách súvisiacich so životom v meste. Podieľala som sa na ich realizácii nielen ako pracovníčka mestského úradu, ale aj ako poslankyňa zastupiteľstva a dobrovoľníčka. Najväčší pocit zodpovednosti za to, čo sa deje v našom meste, mi však priniesol poslanecký mandát a neskôr pozícia primátorky v Leopoldove.

  • Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva a v súčasnosti primátorka Leopoldova sa pokúšam presadzovať také rozhodnutia, o ktorých si myslím, že môžu Leopoldov posunúť dopredu (špeciálnu pozornosť sa usilujem venovať deťom a mládeži, mladým rodinám, seniorom, oblasti kultúry a športu, ale aj investičným plánom).
  • V rámci komisií pri mestskom zastupiteľstve som pôsobila ako predsedníčka finančnej komisie, ktorej členovia pre zastupiteľstvo pripravujú návrhy, týkajúce sa investícií mesta.
  • V obci Červeník spm pôsobila ako hlavná kontrolórka. Táto práca mi tiež ponúkla nové obzory a rozšírila moje vedomosti v oblasti samosprávy.
  • Ako pracovníčka mestského úradu som sa venovala oblasti životného prostredia, aj preto nechcem na túto problematiku v budúcnosti zabúdať.
  • Môj syn odmalička hrával futbal za miestny klub, o to intenzívnejšie vnímam problematiku športu v našom regióne.
  • Spolupráca s miestnou neformálnou skupinou Skarabeus na realizácii viacerých podujatí pre deti a mládež.
  • Spolupráca s miestnym mládežníckym parlamentom v rámci projektu S vami o nás.
  • Pomoc pri tradičných mestských podujatiach, akými sú súťaž vo varení guláša, beh mestom, vianočné trhy a pod.
  • Spolupráca s občianskym združením Pranier na realizácii projektu Say it by image.
  • Vo svojom voľnom čase sa venujem cestovaniu, mám rada divadlo a koncerty.

Dôležité stránky

Viac informácií o našom meste a jeho samosprávnej politike nájdete na:

www.leopoldov.sk

www.trnava-vuc.sk

www.zmo.sk

 

Kontakt

Chcete viac?