PrimÁtorka mesta leopoldov

Terézia Kavuliaková

Poďakovanie

Milí Leopoldovčania,
keď je človek osem rokov primátorom mesta a kandiduje aj na ďalšie štyri roky, jeho výsledok vo voľbách je do určitej miery zároveň hodnotením jeho doterajšej práce. O to viac si vážim vašu podporu vo včerajších komunálnych voľbách a ďakujem vám. Ďakujem aj za podporu vo voľbách do VÚC.

Veľmi sa teším, že môžem v tejto práci pokračovať ďalšie štyri roky. Blahoželám zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a verím, že spolu dokážeme nadviazať na prácu z predchádzajúceho volebného obdobia s rovnakým cieľom - robiť z Leopoldova stále lepšie miesto pre život. Ďakujem.

Životopis

Moje profesijné pôsobenie je už 22 rokov spojené s oblasťou samosprávy, ktorá ma výraznejšie zaujala, keď som začala pracovať na leopoldovskom mestskom úrade ako kultúrna referentka, neskôr ako referentka životného prostredia, ako pracovníčka ekonomického úseku, poslankyňa MZ a primátorka.

Výsledky

Byť primátorkou je veľká zodpovednosť a po ôsmich rokoch ju pociťujem azda ešte intenzívnejšie ako na začiatku. Tak ako predtým, aj teraz vám ponúkam všetko moje úsilie, vedomosti a schopnosti, ktoré chcem naďalej využívať v prospech nášho mesta. 

volebný program

Osem rokov som sa pokúšala byť nielen zodpovednou primátorkou, ale aj vašou PrimaTerkou. Všetky rozhodnutia som nerobila iba ako hlava mesta, ale predovšetkým ako leopoldovská rodáčka a občianka s vedomím, že dobré rozhodnutia sa stávajú dobrými vo chvíli, keď v nich nájdeme naše splnené sny.

MOJE VOLEBNÉ ČISLA

juraj hladký, poslanec mestského zastupiteľstva

„Profesionálnosť, empatia, zodpovednosť, istota. Potrebujeme ich v bežnom živote, o to viac v krízovom riadení. Som presvedčený o tom, že mesto na čele s T. Kavuliakovou sa bude rozvíjať aj v krízovom období. Uisťuje ma o tom jej nasadenie
a úspešnosť v získavaní financií z externých zdrojov.“

Kristína bajtalová, kandidátka na poslankyňu MZ

„Keď sa malé miesto stane mestom, je to veľká výsada. Potom príde čas, keď sa v malom meste robia veľké veci a stáva sa dobrým miestom pre život nás všetkých. Myslím si, že to sa deje v  Leopoldove aj vďaka Terke Kavuliakovej a verím, že má predpoklady na to, aby v tejto ceste pokračovala ďalej ako primátorka Leopoldova.“

matej jančár, poslanec mestského zastupiteľstva

„Až ako poslanec som si uvedomil, čo obnáša robiť rozhodnutia – poznať zákony, normy a mať prehľad o danom probléme. Momentálne nevidím nikoho, kto by vedel so samosprávou a poslancami pracovať lepšie ako Terka Kavuliaková.
Verím, že budeme môct spolu dokončiť rozbehnuté projekty.“

Začíname s opravou domu smútku

Leopoldovský dom smútku potrebuje opravu, ktorá vyrieši niektoré jeho nedostatky. Pôjde o základnú údržbu, ktorá skultúrni a vizuálne spríjemni budovu. Súčasťou opravy je aj vymaľovanie obidvoch miestností a vonkajšej fasády a niekoľko ďalších úprav, ktoré skvalitnia a skrášlia tento priestor dovtedy, kým sa dom smútku dočká komplexnej rekonštrukcie. V rámci cintorína riešime aj nové rezervy na rozšírenie, úpravu urnovej sekcie a celkové rozloženie a smerovanie tohto priestoru.

nová športová hala bude  hotová do konca roka

Po tom, ako v roku 2021 víchrica zničila nafukovaciu halu, ktorá dosluhovala v našom meste, sme sa spolu s mestským zastupiteľstvom podrobne venovali posúdeniu situácie a výberu vhodného riešenia. Diskutovali sme o viacerých možnostiach a zmenách, ktoré by zlepšili podmienky pre športovcov či znížili prevádzkové výdavky. Napokon poslanci schválili výstavbu novej nafukovacej haly, v ktorej vznikne rozšírené ihrisko s dvomi tenisovými kurtami. Celková cena výstavby bude zhruba 420 000 eur.

pre leopoldov sme získali takmer 2 400 000 eur

V priebehu uplynulého volebného obdobia sme boli úspešní s viacerými žiadosťami o dotácie z rôznych fondov. Takto získané peniaze nám umožňujú rozvíjať mesto v oblasti starostlivosti o seniorov a malé deti, v oblasti športu a kvality miestnych ciest bez zaťaženia mestského rozpočtu . Ide predovšetkým o výstavbu domu sociálnych služieb (1, 4 milióna eur), výstavbu jaslí (562 000 eur), vybudovanie zázemia v rámci tenisového areálu (180 000 eur) a vodozádržné opatrenia (78 000 eur).